Historie

Historie

De eerste Veluweloop werd georganiseerd in 1980 en trok 78 ploegen. De Wageningse insteek was dat er als tegenhanger van de Batavierenrace ook een estafetteloop moest komen voor iedere belangstellende, dus niet alleen voor studenten. Van draaiboeken werd in die eerste jaren nog niet gerept, veel kwam puur op creativiteit en inzicht van de commissie aan. De route is in de loop van 15 achtereenvolgende jaren slechts hier en daar gewijzigd: een start in de vroege ochtend in Arnhem en dan over 16 etappes via de Posbank naar Lunteren om na een dikke 100 kilometer in Wageningen te eindigen. Het aantal teams groeide aan tot boven de 250, cijfers waar we op dit moment alleen maar van kunnen dromen! Pas in 1991 is het aparte fietsklassement van start gegaan, hoewel er al teams waren die vóór die tijd hun eigen fietsroute en wisselschema uitstippelden. Veel deelnemers brak het lintvormige parcours op den duur op. Bovendien stuitte de organisatie op logistieke problemen. Vandaar dat in 1996 de route compleet op de schop is gegaan. De start verhuisde naar Wageningen en het parcours kreeg een lus in de vorm van een 8 met een groot verzamelpunt in Arnhem. Op deze manier hoefden de deelnemers niet elk wisselpunt af te gaan en konden er stukken worden afgesneden.

Toenemende studiedruk, vergrijzing, ineenstortende economie… de meest uiteenlopende en dramatische redenen zijn geopperd voor het kelderen van de deelnemersaantallen, maar waar het nou precies aan lag? In 2002 kon zelfs geen minimum aantal commissieleden worden gevonden en is besloten de loop niet door te laten gaan. Sindsdien is de route ingekort tot 12 etappes van in totaal ruim 80 kilometer en ploegleider enquêtes moeten regelmatig de wensen van de deelnemers in kaart brengen. In 2004 deden zich twee nieuwe herstart punten rondom Arnhem aan: het Openluchtmuseum en het toen jubilerende IPC Groene Ruimte. De laatste jaren tot heden is Vredenoord het herstartpunt waar deelnemers hun teammaten voor het laatste stukje kunnen aanmoedigen. En weer zien vertrekken. En tussendoor lekker kunnen bij kletsen over al hun Veluweloop avonturen! Sinds enkele jaren stijgt het aantal teams weer en weet de organisatie meer studententeams mee te laten doen. In 2019 deden er 91 teams aan de Veluweloop mee. Veel teams doen al jarenlang aan de Veluweloop mee en kennen hun hele eigen Veluweloop historie. Wij als commissie hopen dat de natuur weer roept in oktober en er weer veel historie bij kan worden geschreven. Running together, enjoying nature!