Looproute

Routebeschrijving

Download de route hier:
>> Route (Afstandmeten.nl)

>> Route Veluweloop 2019 (GPX)

>> Route Veluweloop 2019 – geknipt (GPX per etappe geknipt)

Download de looproute beschrijving hier: Route 2019

De looproute in het boekje dient als volgt gelezen te worden:

Situaties

Kruising, wordt alleen vermeld als links- of rechtsaf gegaan moet worden. Hier dus kruising linksaf (LA). Y-splitsing rechtsaf (RA).
Zijweg linksaf (LA). Vijfsprong, tweede weg rechtsaf (RA).
T-splitsing rechtsaf, of: einde weg rechtsaf (RA).    

Indien er bij een kruising van wegen niets staat vermeldt, dan gaat de route rechtdoor (RD).

Dit jaar hebben we nieuwe (blauwe) routebordjes, deze zullen de gele routebordjes op het plaatje vervangen. De bordjes voor linksaf hebben een pijl naar rechts, voor linksaf naar links. Geen pijl betekent juiste looprichting (rechtdoor). Op ‘lastige’ en gevaarlijke punten wordt ook afzetlint gebruikt. Echter de borden dienen slechts ter ondersteuning. De in het programmaboekje beschreven route is bindend, tenzij medewerkers op de route lopers omleiden i.v.m. onvoorziene omstandigheden.

In de eerste kolom staat het aantal kilometers aangegeven dat reeds is afgelegd per etappe.

Halverwege de etappe en op 1 km voor het wisselpunt staan borden die dit vermelden. Op sommige kruispunten staan politie en/of medewerkers. Volg hun aanwijzingen altijd stipt op!

Per loper is maximaal 1 begeleidende fietser toegestaan. De begeleidende fietser mag andere lopers niet hinderen. Op sommige punten is voor de begeleidende fietser een andere route aangegeven.

Voor de fuik op het wisselpunt worden loper en begeleidende fietser gescheiden. De fietser mag niet de fuik in! De startende lopers mogen pas in de fuik plaatsnemen als het ploegnummer is omgeroepen (ten teken dat de finishende loper eraan komt).

Het lopershesje mag pas uit in de fuik. Dit in verband met de tijdregistratie! De erratalijst en/of de ploegleiders instructie (gegeven voor aanvang van de Veluweloop) geven mogelijke wijzigingen in de route weer. Houdt deze erratalijst bij de routebeschrijving!

Deelnemers die zich niet aan aanwijzingen uit het boekje of van medewerkers en politie houden, kunnen een tijdstraf krijgen of het hele team kan worden gediskwalificeerd.

Gebruikte afkortingen:
LA : linksaf
RA : rechtaf
RD : recht door
VKL: verkeerslicht(en)
PS : paddestoel
WP : wisselpunt
VZP: verzamelpunt