Fietsroute

Routebeschrijving

De route van 2019 kunt u hier downloaden. De fiets en auto route staan onderin het bestand na de etappe uitleg. 

De beschrijvingen uit het programmaboekje met eventuele errata zijn leidend!
In de routebeschrijving zijn steeds 2 mogelijkheden. Men kan vanaf het WP naar het volgende WP rijden, of 1 of meerdere WP’s overslaan. Bij de splitsing van de routes via een WP en langs het WP staat dit vetgedrukt aangegeven. De rechterkolom gebruik je om een WP aan te doen, de linkerkolom om een WP over te slaan. Waar slechts één kolom is aangegeven, vallen de routes samen.

Tips:

 • Lees goed je kilometerteller af als afstanden staan aangegeven. Vanaf 0,0 wordt steeds opnieuw begonnen met tellen.
 • Lees altijd één of twee aanwijzingen vooruit. Volg aanwijzingen in de routebeschrijving en van politie en/of medewerkers op.
 • Inritten van particulieren en doodlopende wegen gelden, tenzij anders vermeld, niet als weg.
 • Een gedetailleerde kaart is handig, b.v. de kaart voor vakantie en vrije tijd: Midden- en Zuid-Veluwe, ANVW-media schaal 1:50.000.
 • Verzin zelf geen alternatieve routes! Het Veluwebos is erg groot. Bovendien willen we de eigenaren van de grond waarover fietsen volgend jaar weer om een vergunning vragen.

Gebruikte afkortingen:
LA: linksaf
RA: rechtaf
RD: recht door
VKL: verkeerslicht(en)
PS: paddestoel
WP: wisselpunt
VZP: verzamelpunt

Organiseren van een fietsploeg:

Het onderstaande bestand bevat meer informatie over het organiseren van een fietsploeg: 

Organisatie fietsploeg

Fietsen huren
Fietsen zijn te huur via de Veluweloop. Je kan kiezen voor ‘gewone’ fietsen (met versnelling) voor de snelle fietsroutes over verharde wegen naar de verschillende wisselpunten. Voor de begeleider van de loper kan een mountainbike gehuurd worden (veel onverharde paden). Fietsen reserveren kan online via het reserveringsformulier.

Eén Moutainbike, de rest op gewone fietsen!
Eén fietser van de ploeg begeleidt de loper over de looproute. Omdat de looproute veel over onverharde (bos)paden gaat, wordt voor de begeleidende fietser een mountainbike geadviseerd. Je kunt er voor kiezen om een vaste begeleidende fietser op de mountainbike te hebben of steeds iemand anders mee te laten fietsen met de nieuwe loper. Neem dit dan op in het schema. De overige fietsers volgen de fietsroute die in het programmaboekje staat beschreven. Deze route bestaat vrijwel geheel uit fietspaden of andere verharde wegen. Voor deze route is een goede ‘stadsfiets’ geschikt. Goede fietsen zijn belangrijk, denk daar niet te gemakkelijk over. Je fietst veel kilometers en je moet de wisselpunten op tijd halen!

Fietsschema
Voor een fietsploeg is een schema nodig waarin is weergegeven wie welke etappe fietst. Ieder ploeglid moet zo’n schema meekrijgen, omdat je gedurende de dag voortdurend in kleine groepen fietst met wisselende samenstelling. In het schema staat wie naar welk wisselpunt (WP) fietst. Op de verzamelpunten (VZP: start Bongerd, Vredenoord en Nieuwland) kom je weer bij elkaar. Vanaf die punten kun je de gehele groep opnieuw indelen tot het volgende verzamelpunt. Het schema moet in ieder geval de volgende zaken weergeven:

 1. Het nummer van de etappe
 2. De naam van de wisselpunten
 3. Wie welke etappe loopt
 4. Wie meefietst met de loper (begeleidende fietser) 
 5. Wie de binnenkomende loper opvangt op het wisselpunt en fiets wisselt met de loper

>>Voorbeeld van fiets- en lopersschema 2018

Indelen van groepjes
Vanaf de start en de verzamelpunten fietsen mensen in groepjes van minstens drie personen naar de wisselpunten (kijk maar na in het schema). Waarom minstens drie?

 • Eén van de aangekomen fietsers gaat verder als loper.
 • Eén gaat verder als begeleidende fietser (op de mountainbike).
 • De derde persoon regelt dat de aangekomen loper en begeleidende fietser verder kunnen fietsen.

De nieuwe loper en begeleidende fietser laten hun eigen fietsen achter op het wisselpunt (WP). De regelaar moet weten waar deze fietsen staan zodat de aangekomen loper en begeleidende fietser hierop verder kunnen. Bovendien moet hij/zij in het bezit zijn van de fietssleuteltjes van de vertrekkende loper en vertrekkende begeleidende fietser. Let hier goed op! 

Uitrusten na een etappe
De loper die net heeft gelopen moet even rustig kunnen uithijgen. Zorg dus dat hij/zij niet direct verder moet als begeleidende fietser bij de volgende loper maar deel het schema zo in dat een ander klaar staat om dit te doen. Spullen die een loper na het lopen graag wil hebben (droge kleren, drinken, eten, etc.) kunnen het best in een rugzakje met de begeleidende fietser mee. Deze vertrekken immers samen en komen ook samen weer bij een WP aan. In de laatste etappe is géén begeleidende fietser toegestaan!

Op tijd bij het volgende wisselpunt zijn
Zorg ervoor dat je tijdig op de wisselpunten aankomt. Degene die gaat lopen moet minstens 20 minuten van te voren aanwezig zijn om:

 1. In te lopen en eventueel te rekken.
 2. Zich uiteindelijk op te stellen in de fuik, de plek waar de lopers aankomen en de hesjes worden overgedragen.

Zorg dus dat de fietsers tijdig vertrekken. In het fietsschema in het programmaboek zie je hoeveel kilometer je moet fietsen om bij het WP te komen. Vooral de groepjes die vertrekken vanaf een herstartlocatie moeten tijdig vertrekken: ruim voor de herstart! Moet je naar het eerste WP na een herstart, vertrek dan minimaal een half uur voor de herstart. Moet je naar het tweede WP na een herstart, vertrek dan minimaal een kwartier voor de herstart! Ook is het beter om geen tussenliggende wisselpunten te bezoeken. Rij direct door naar het wisselpunt waar de loper moet starten, anders is de kans groot dat je in tijdnood komt. Op sommige plaatsen kruist de fietsroute de looproute. Geef de lopers de ruimte, dat is wel zo netjes.

Wisselen van fietsen
Gedurende de dag wisselen de fietsen nogal eens van eigenaar. Een loper rent naar een volgend wisselpunt en ziet zijn fiets meestal pas terug op het volgende verzamelpunt (VZP). Dit betekent dat je soms op een te grote of te kleine fiets verder moet. In dat geval is het handig als je gereedschap hebt om het zadel te verstellen. Soms kan het verstellen van zadelhoogtes worden voorkomen door een slimme indeling van de groepjes.

Na het lopen van een etappe
Als je eenmaal gelopen hebt, wordt het ineens een stuk gemakkelijker. Dan hoef je volgens het schema alleen nog maar naar het verzamelpunt te fietsen. Je kunt rustig bijkomen en soms kun je gemakkelijk nog een ander wisselpunt aandoen voordat je definitief naar het verzamelpunt gaat. Bij dat andere wisselpunt zie je andere leden van het team en je onthaalt de loper. Daarna ga je alsnog naar het verzamelpunt, waar je het hele team ontmoet. Het kan op de VZP’s erg druk zijn, daarom is het erg handig als je een bepaald punt hebt afgesproken of als je herkenbaar bent door speciale kleding, versiering, of wat dan ook.

De laatste herstart
Op het eind van de dag kun je in principe kiezen of je naar Nieuwland gaat of gelijk door naar De Bongerd. Nieuwland overslaan scheelt enkele fietskilometers, maar ook een hoop gezelligheid. Tenslotte tref je elkaar allemaal op de Bongerd waar de slotlopers worden onthaald.

Handig om mee te nemen

 • Regenkleding
 • Bandenplakspullen, fietspomp en andere reparatiespullen
 • Sleutels om zadelhoogte te verstellen
 • Eten en drinken voor onderweg
 • Mobiele telefoon
 • Programmaboekjes met fietsroute
 • Schema wie wanneer wat fietst
 • Een fietskaart van de Veluwe. Een goede kaart is de ANWB VVV Recreatiekaart, Gelderland Veluwe Zuid, Arnhem, Ede, Wandelen en Fietsen, schaal 1:40.000

Tenslotte
Fietsen is weliswaar pittig, maar ook ontzettend leuk. Soms gaat er wat mis en dan mag je je improvisatietalenten ontplooien. Bij pech onderweg kunnen degenen die moeten lopen/begeleiden het beste op de goede fietsen doorgaan naar het WP. Dan komt de loper in elk geval op tijd en kan zijn/haar kleren aan de begeleidende fietser geven voor de start. De derde persoon kan repareren en regelen. Op elk wisselpunt zijn plakspullen aanwezig.

Voor iedere deelnemer geldt: maak geen herrie of rommel. Bedenk dat slecht gedrag de organisatie van een volgende Veluweloop danig kan bemoeilijken. Een groot deel van de Veluwelooproute voert over particuliere terreinen. Hiervoor hebben de eigenaren welwillend toestemming gegeven. Dus is er de Veluweloopcommissie veel aan gelegen dat het evenement ordelijk verloopt, want dan verspeelt ze haar goodwill immers niet. Daarvoor rekenen we op jullie medewerking.