Goede doel

Doneer uw lopershesborg aan het Anne van den Ban fonds. Lees op deze pagina meer over dit goede doel. Het Anne van den Ban fonds maakt het mogelijk voor studenten uit ontwikkelingslanden om hier te kunnen studeren. Doneren doet u via het inschrijfformulier.

Rennen voor studenten uit ontwikkelingslanden

Studeren aan een universiteit in Nederland, zoals in Wageningen, lijkt misschien vanzelfsprekend. Voor studenten uit ontwikkelingslanden is het dat zeker niet. Honderden jonge mensen met talent en ambitie uit ontwikkelingslanden dromen van de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen en zouden graag in Wageningen komen studeren. Het financieren van hun studie, boeken en huur lukt vaak niet zonder hulp. Het Anne van den Ban Fonds is er voor hen en is ook dit jaar het goede doel waaraan u de borg van de loperhesjes en fietsen kunt schenken.

Ieder jaar steunt het fonds ongeveer 20 studenten uit ontwikkelingslanden en geeft hen de kans om aan Wageningen University te studeren. Na hun afstuderen keren de meesten van hen terug naar hun land om daar bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Zij vormen het toekomstig kader van de plaatselijke universiteiten, NGO’s en ministeries. Ontwikkelingslanden hebben immers niet genoeg aan mensen met alleen basisonderwijs of voortgezet onderwijs.

Help ons om meer studenten uit de armste landen en regio’s toegang te geven tot toponderwijs.

De opbrengst van de Veluweloop gaat naar studenten zoals:

Agnes Hagan uit Ghana
‘Plantziektes veroorzaken veel problemen voor boeren in Ghana en verlagen oogsten en inkomens. Landbouw is de ruggengraat van de economie, dus dit veroorzaakt armoede voor veel mensen in Ghana. ‘Ik wil fytopatholoog worden, een expert in ziektes van planten, en docent en onderzoeker worden. Na mijn middelbare school verloor mijn vader zijn baan – en was er geen geld meer voor mij om verder te studeren. Als vrouw zou ik een klein handeltje kunnen beginnen, of ik zou op jonge leeftijd kunnen gaan trouwen. Dat was mijn toekomst. Maar ik werd geïnspireerd door vrouwelijke rolmodellen die ik zag in tv shows. En ik dacht: nee, ik wil meer doen, ik wil het beter doen. Ik wil een rolmodel worden voor meisjes als ikzelf, door een onderzoeker en een docent te worden. Om meisjes te stimuleren om landbouw te studeren. We hebben meer landbouwwetenschap nodig om de landbouw te verbeteren.’

Umidkhon Uzbekov uit Oezbekistan
‘Mijn land is afhankelijk van rivieren uit de buurlanden voor haar water. Klimaatverandering beïnvloed de beschikbaarheid van water. Voor een goede analyse van een milieusysteem zoals de beschikbaarheid van water in Oezbekistan, hebben we verschillende perspectieven nodig, en uitwisseling met andere deskundigen in het buitenland. We zijn nog steeds een ontwikkelingsland. We hebben geschoolde mensen nodig en mensen die buitenlandse ervaring hebben. In Wageningen heb ik veel collega’s leren kennen en vrienden gemaakt. Het heeft me een netwerk opgeleverd waar ik mee wil blijven samenwerken. De hulp van het Anne van den Ban Fonds was zeer nuttig. Ik had zonder dit fonds mijn master niet kunnen afmaken.’

Rent u ook mee om studenten als Agnes en Umidkhon een kans te geven en bij te dragen aan het verspreiden van Wageningse kennis in ontwikkelingslanden? Doneer bij via het inschrijfformulier uw borg aan het Anne van den Ban fonds.

Meer doen? U kunt deze Veluweloop ook sponsors werven voor het Anne van den Ban Fonds. Kom meteen in actie

Meer informatie op www.annevandenbanfonds.nl

AvdB -banner

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *