Looproute

Routebeschrijving

De route van 2017 is vastgesteld, onder voorbehoud. looproute (Afstandmeten)
Download de looproute via deze link.
De route is beschikbaar als GPS bestand. Zo spoedig mogelijk wordt dit bestand per e-mail verzonden aan alle ploegleiders van Veluweloop 2017. We zijn druk bezig de laatste wijzigingen te verwerken.

De looproute in het boekje dient als volgt gelezen te worden:

Situaties

Kruising, wordt alleen vermeld als links- of rechtsaf gegaan moet worden. Hier dus kruising linksaf (LA). Y-splitsing rechtsaf (RA).
Zijweg linksaf (LA). Vijfsprong, tweede weg rechtsaf (RA).
T-splitsing rechtsaf, of: einde weg rechtsaf (RA).    

Indien er bij een kruising van wegen niets staat vermeldt, dan gaat de route rechtdoor (RD).

De route is ook gemarkeerd met gele plastic bordjes. Deze helpen bij het volgen van de juiste route. De bordjes voor linksaf hebben een rode pijl, voor rechtsaf een blauwe. Geen pijl betekent juiste looprichting (rechtdoor). Op ‘lastige’ en gevaarlijke punten wordt ook afzetlint gebruikt. Echter de borden dienen slechts ter ondersteuning. De in het programmaboekje beschreven route is bindend, tenzij medewerkers op de route lopers omleiden i.v.m. onvoorziene omstandigheden.

In de eerste kolom staat het aantal kilometers aangegeven dat reeds is afgelegd per etappe.

Halverwege de etappe en op 1 km voor het WP staan borden die dit vermelden. Op sommige kruispunten staan politie en/of medewerkers. Volg hun aanwijzingen altijd stipt op!

Per loper is maximaal 1 begeleidende fietser toegestaan. De begeleidende fietser fietst zo veel mogelijk achter de loper en mag andere lopers niet hinderen. Op sommige punten is voor de begeleidende fietser een andere route aangegeven.

Voor de fuik op het WP worden loper en begeleidende fietser gescheiden. De fietser mag niet de fuik in! De startende lopers mogen pas in de fuik plaatsnemen als het ploegnummer is omgeroepen (ten teken dat de finishende loper er aan komt).

De lopershes mag pas uit in de fuik. Dit in verband met de tijdregistratie! De erratalijst en/of de ploegleiders instructie (gegeven voor aanvang van de Veluweloop) geven mogelijke wijzigingen in de route weer. Houd deze erratalijst bij de routebeschrijving!

Deelnemers die zich niet aan aanwijzingen uit het boekje of van medewerkers en politie houden, kunnen een tijdstraf krijgen of het hele team kan worden gediskwalificeerd.

Gebruikte afkortingen:
LA : linksaf
RA : rechtaf
RD : recht door
VKL: verkeerslicht(en)
PS : paddestoel
WP : wisselpunt
VZP: verzamelpunt