Wedstrijdreglement

De route bestaat uit 12 etappes, onderverdeeld in 7 heren- en 5 damesetappes.
De heren moeten meestal langer of zwaarder lopen dan de dames. Als een man een damesetappe loopt, wordt er een malus bij zijn tijd opgeteld.
Als een vrouw een herenetappe loopt, krijgt zij een bonus. Een dergelijke bonus kan echter maximaal drie keer worden verkregen.
Na afloop worden alle tijden, bonussen en malussen opgeteld, en wordt een totale tijd voor de ploeg verkregen. Deze tijd bepaalt de winnaars van de loop.
Natuurlijk vallen de snelste ploegen in de prijzen.
Voor de Veluweloop is er een wedstrijdreglement opgesteld waarin staat waaraan voldaan moet worden om een geldige eindtijd te krijgen.
Wordt er van dit reglement afgeweken, dan kent het Wedstrijdsecretariaat straftijden toe.
Het reglement wordt vastgesteld door het bestuur van de Stichting De Veluweloop in zijn vergadering.
>>Download het Wedstrijdreglement als pdf-file