Historie

De eerste Veluweloop werd georganiseerd in 1980 en trok 78 ploegen. De Wageningse insteek was dat er als tegenhanger van de Batavierenrace ook een estafetteloop moest komen voor iedere belangstellende, dus niet alleen voor studenten. Van draaiboeken werd in die eerste jaren nog niet gerept, veel kwam puur op creativiteit en inzicht van de commissie aan. De route is in de loop van 15 achtereenvolgende jaren slechts hier en daar gewijzigd: een start in de vroege ochtend in Arnhem en dan over 16 etappes via de Posbank naar Lunteren om na een dikke 100 kilometer in Wageningen te eindigen. Het aantal teams groeide aan tot boven de 250, cijfers waar we op dit moment alleen maar van kunnen dromen! Pas in 1991 is het aparte fietsklassement van start gegaan, hoewel er al teams waren die vóór die tijd hun eigen fietsroute en wisselschema uitstippelden. Veel deelnemers brak het lintvormige parcours op den duur op. Bovendien stuitte de organisatie op logistieke problemen. Vandaar dat in 1996 de route compleet op de schop is gegaan. De start verhuisde naar Wageningen en het parcours kreeg een lus in de vorm van een 8 met een groot verzamelpunt in Arnhem. Op deze manier hoefden de deelnemers niet elk wisselpunt af te gaan en konden er stukken worden afgesneden.

Toenemende studiedruk, vergrijzing, ineenstortende economie… de meest uiteenlopende en dramatische redenen zijn geopperd voor het kelderen van de deelnemersaantallen, maar waar het nou precies aan lag? In 2002 kon zelfs geen minimum aantal commissieleden worden gevonden en is besloten de loop niet door te laten gaan. Sindsdien is de route ingekort tot 12 etappes van in totaal ruim 80 kilometer en ploegleider enquêtes moeten regelmatig de wensen van de deelnemers in kaart brengen. De route is in 2004 nog groener geworden en deed twee nieuwe herstart punten rondom Arnhem aan: het Openluchtmuseum en het toen jubilerende IPC Groene Ruimte.

Inmiddels lijkt het aantal teams weer te stijgen en wordt het evenement wat meer op studenten gericht. Met een stel enthousiaste commissieleden gaat de Veluweloop ‘back to the roots’!